top of page
tło cs.png

O projekcie

Projekt Ciałoświadomi - świadomi o HIV jest  odpowiedzią Fundacji Nie Będziesz Szła Sama na niewystarczającą edukację w zakresie zdrowia seksualnego i świadomości  o HIV/AIDS w polskim systemie edukacyjnym.

 

Rozwijany we współpracy z młodzieżą oraz ekspertami medycznymi i edukatorami seksualnymi, projekt ma na celu wypełnienie luki wiedzowej i umocnienie młodych ludzi w zakresie ich praw do zdrowia i dobrej edukacji seksualnej.

Dostęp do edukacji seksualnej nie jest kwestią światopoglądu, lecz prawem człowieka.

znak_herbowy_MONOCHROM_NA CIEMNE TLO.png

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Edukacja młodzieży

Projekt zakłada prowadzenie kampanii edukacyjnych w szkołach średnich.

Podczas tych edukacyjnych spotkań i warsztatów młodzież zostanie zapoznana z podstawowymi informacjami na temat HIV, AIDS, metod transmisji, prewencji i leczenia.

Do tej części projektu zaprosiliśmy ekspertów i specjalistów z dziedziny zdrowia, psychologii i seksuologii, którzy przekazują młodzieży rzetelną i aktualną wiedzę.

bottom of page